ข้อมูลโรงเรียน บ้านจำบอน

บ้านจำบอน

บ้านจำบอน จบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ๋JAMBON

เลขที่ 9
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694039

เบอร์โทรศัพท์ : 053694039

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://jambonschool.ac.th

เกี่ยวกับบ้านจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 3 12 15

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 8 14 1
ป.2 7 10 17 1
ป.3 11 13 24 1
ป.4 10 4 14 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 10 10 20 1
อ.2 9 9 18 1
อ.3 8 8 16 1
รวม 64 64 128 8