ข้อมูลการติดต่อ

Tabs

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :      บ้านจำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :          jambonschool
ที่อยู่ : หมู่ที่  1  บ้านบ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :   053-694039 , 06-29569415
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2500
อีเมล์ : jambonschool2560@gmail.com
เว็บไซต์ :       โรงเรียนบ้านจำบอน
Facebook :   โรงเรียนบ้านจำบอน
กลุ่มโรงเรียน :       ดอยลาน
อปท. :        ดอยลาน
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :       28 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :      28 กม.
แผนที่ตั้งโรงเรียน