ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านจำบอน

เลขที่ 9

ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694039

Jambon2560@gmail.com

เลขที่ 9

ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00