ประชาสัมพันธ์

Latest News2
5. ประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม KRS

2021-08-26 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
6. ขยายผลการอบรมการใช้โปรแกรม 3S

2021-08-23 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
7. ถวายเทียนพรรษา 2564

2021-07-23 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News57010007
12. ขอความร่วมมือนักเรียน

ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอนทุกระดับชั้นที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงขอให้เดินทางกลับจังหวัดเชียงรายก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

2021-05-15 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
13. เลื่อนเปิดเทอม

โรงเรีบ้านจำบอนเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

2021-05-23 จิตพิมล หิรัญวิทย์

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.