ประชาสัมพันธ์

Latest News57010007
2. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านจำบอน โดย ดร.วรกมล สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านจำบอน

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย โดย ดร.วรกมล สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านจำบอน

2022-06-01 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News57010007
3. รับนักเรียน ปีการศีกษา 2565

2022-02-14 กนกวรรณ กันทะศร

Latest News57010007
14. กิจกรรม Merry Christmas & Happy new year 2022

2021-12-30 กนกวรรณ กันทะศร

Latest News2
17. โรงเรียนบ้านจำบอนรับครูย้าย

2021-12-28 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
18. แสดงความยินดีและส่งครูย้าย

2021-11-08 จิตพิมล หิรัญวิทย์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.