ประชาสัมพันธ์

Latest News2
1. แสดงความยินดีและส่งครูย้าย

2021-11-08 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
4. ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

2021-11-01 จิตพิมล หิรัญวิทย์

Latest News2
6. Back to classroom with teaching thinking

2021-10-31 จิตพิมล หิรัญวิทย์

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

กิจกรรม

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.